VAN STRONTVLIEG TOT EDELHERT deel 1h

 

DE MEESTE FOTO'S ZIJN TE VERGROTEN DOOR ER OP TE KLIKKEN

1 mei 2012

 

 

De Kemphanen zijn allemaal vertrokken bij ons, helaas. We zullen het met andere haantjes moeten doen. Het bleef bij dreigen, van deze mannetjes Meerkoet.

 

 

 De Grutto's hebben een vrij groot territorium, dat regelmatig geschonden wordt.

 

 Maar er zijn ook vredige taferelen. Op de singel hebben we een prachtig nest, van een nieuw paar.

 

Toen de fotograaf wegging, telde ze toch maar even de eieren na ...

   Regelmatig worden de eieren gekeerd. Het nest is hier al wat ouder, wat je aan de kleur van de eieren kunt zien; van witgrijs worden ze langzaam bruin.

 

 Een ander nest, wat verder uit de buurt.

Persweeën voor een volgend ei.

 

Ét voilà !

Zij kijkt liefkozend naar het resultaat; hij zorgt voor meer materiaal voor het nest.

 

Voorzichtig gaan zitten ...

Hij denkt: Doorpakken!


2 Mei 2012                                            

  Mijn oudste kleinkind (sinds kort 12), vond dat het tijd werd om weer de natuur in te gaan. En daar ben ik altijd voor te vinden. "Dan ben jij de fotograaf".    "Goed idee, maar met jouw camera, opa !!!" Deal.

Hieronder een paar van zijn foto"s, gewoon uit de hand.


Hinde Edelhert

Edelhert                 Meisjesroedel

Edelhert              Jongensroedel

 

                                                            Slobeend

Grijze ribbelboktor  

  Voor de goede orde: die verrimpelde pink is van opa.

 

Grutto

Haas

Knobbelzwaan


Die kleinzoon kun je loslaten: alle disciplines onder de knie!


In de tuin struikel je nu over de Huismussen ...

... en hun jongen.

Verser en voedzamer kun je het niet krijgen.

 

Voor de Huiszwaluw moet ik weer wat verder weg.

 Ze verzamelen modder voor hun nest, en dat doen hele families tegelijk.

 De Boerenzwaluw heeft de slimheid van de naamgever: verzamelt modder én vezels voor het nest. Hij weet intuïtief, dat vezels het nest wapenen en dus sterker maken: gewapend nestbeton.

 

Hij heeft Sanne Wevers bezig gezien op balk ...

 

Deze nam het zekere voor het onzekere en koos een bredere balk, maar 

met gratie...

 

... en ook de afsprong mag er zijn.

Het is ook de tijd van de Graspieper ...

... de Witte Kwikstaart ...

... het Paapje ...

... de Kneu ...

... en de Rietgors.

 Een dubbelopname van een Kneu (v): een collage dus.

 

Slobeend (v)

Slobeend (m)

 

 

Slobeend

Bergeend

 

 Diversiteit op de vierkante meter: Bergeend, een setje Kuifeend en een Scholekster. Zo krijg je ook een idee van de grootte van de soorten.

 

Niet alle Brandganzen zijn naar de Poolcirkel vertrokken. Deze bleven ruziënd bij ons achter. Ze broeden schaars in Nederland, dus ik ben benieuwd.

 

De Grauwe gans, die wil wel bij ons ...

Maar nu hebben de weidevogels de overhand.

Een Kievit maakt hier met zijn borst een simpel ondiep kuiltje in de grond. Dat zal het nest worden.

Op het nest.

 Kievit       Echte weidevogels maken niet zo'n heisa van het nest. Als de jongen uit het ei komen, gaan ze toch meteen de wei in.

 

Scholekster

 De Tureluur is de kleinste van de echte weidevogels, die bij ons broeden.

Ze staan graag op een verhoging. Zo hebben ze beter zicht op het nest/jongen en eventueel gevaar.

 

De Grutto is de grootste en is ook het talrijkst nu. Maar vergis je niet, deze vogel geldt wereldwijd als bedreigde soort. Dus we dragen verantwoording in Nederland. We hebben dit helaas niet alleen  in de hand, want ze blijven maar zo'n 5 maanden bij ons (is wel de broedtijd !), en gaan dan naar het zuiden.           

We zien dat er Tureluren (5) en Grutto's (8) opvliegen, wat op onraad wijst. Hier zal waarschijnlijk een wezel op rooftocht zijn. Het maakt wel duidelijk, dat daar veel nesten, en/of jongen zijn.

Een ander gevaar voor dat jonge grut, zit hier verscholen in het gras.

 

Zo'n landing frontaal vind ik prachtig.

Na het vliegen even wat onderhoud.

 Ik vroeg mij af: hoe fotografeer ik deze bedreigde weidevogel in zijn leefomgeving, zonder dat dat gras overheerst en storend is. Maar dat gras is essentieel en moet er wel bij.

Dit is het geworden: "Grutto in 't groen"

Hij vond mijn aanwezigheid, op mijn buik in het gras liggend, niet storend, maar ...

 

... het zijn, in deze tijd, geen langslapers.

Ook dat klein kriebelspul blijf ik mooi vinden: Zwartkopvuurkever.

 

Boskrabspin                               Doet mij, onwillekeurig, aan Theo Maassen denken: bos-krab-spin.

 

Azuurwaterjuffer

Weidebeekjuffer (m)

 

Weidebeekjuffer (v)

.

 

 

De tweede helft van mei.

Het kan er soms druk zijn op één klein stengeltje. Ik zie hier: een stel Azuurwaterjuffers (b); een koppel Maanjuffers; een net uitgeslopen juffer;       larvenhuidjes van juffers en helemaal onderaan ook nog een vlieg.

 Een eitjes leggende Grote Keizelibel.

Viervlek

 

Paaiende vissen.

 

Ree dacht hier ongezien te zijn.

Sommige weilanden staan vol met Boterbloemen; niet om door te komen.

 Héél veel Boterbloemen en een enkele Indische Gans.

Boterbloemen dus en.

een stille genieter.

Een Visdief zet de duikvlucht in.

 

 

Jammer voor hem (en mij) mist-ie de vis.

Een familielid zag het meewarig aan ...

 

Reiger is kennelijk van al die weidevogels, een beetje tureluurs geworden. Hij ziet er niet uit en kijkt een beetje verward.

 

Zou-ie spoken zien?

 

Krijg nou wat ... ... iiiieeeeks ...

Grutto krijste het uit en ...

 

... landde verdwaasd voor mijn neus op de weg. Ik moest in de remmen.

 

Meerkoet had geen tijd voor die aanstellerij en is altijd druk, ook al zijn de jongen al een flink stuk groter.

 

De Merels bij ons, dat wil zeggen ze hebben een derde nest gemaakt bij de buren (op 2 meter hoogte op een scheidingsmuurtje), zijn ook druk: 5 jongen.

 

 

Vijf dus! Gelukkig heeft een "Stadsmerel" hulp, zo nu en dan, van mensenetensrestjes. Het moet wel bij "zo nu en dan" blijven, want proteïne moet het hoofdvoedsel zijn.

Waar blijven die wormen?

Zij was tevreden en trots. Terecht, na al die inzet en zorg!

 

Ook de Blauwborst heeft nu broedzorg.

 

Als de Grasmus zijn kuif en witte keel opzet, dan moet je blijven luisteren. De naam doet het niet vermoeden, maar het is een geweldige zanger.

 

Voor een mus dan hè ...

 Het is 25 mei (prachtig weer) en de boeren in het weidevogelgebied, zijn begonnen met grasmaaien. De Tureluur, de Grutto en de Kievit steeg de angst naar de keel; vlogen verschrikt op. Gelukkig wordt hier tegenwoordig met overleg gemaaid, volgens een bepaald patroon. Het ene perceel (of gedeelte), wordt wel gemaaid en het naast gelegen stuk (nog) niet, zodat het opgroeiend grut kan uitwijken. Dat past in het zgn. mozaïekbeheer. Mooi, maar het was nog mooier geweest als er 14 dagen gewacht was ...

Het nest op de singel, eind mei.

 Ze is regelmatig van het nest ...

 

 In de buurt van het andere nest landt een vreemde zwaan.

Hij zat toevallig op het nest en reageert meteen ...

... er op af ...

... kijkt nog een paar keer achterom ...

Het bleef deze keer, bij rondjes draaien om de eigen as, van beide belagers.   Na een paar minuten zwom de uitdager beheerst weg.

 

De winnaar deed nog even verslag van z'n moedig gedrag, aan z'n tevreden eega ...

- trots, dat-ie het weer geflikt heeft -

 Daarna werd het normale leventje weer hervat.

Eerste helft van juni 2012

 Het nest op de singel is definitief verlaten, zonder dat de eieren zijn uitgekomen. Hier zitten we toch met een raadsel.

 

  De zwanen op het andere nest geloven er, na 7 weken, ook niet meer in en verlaten eveneens  het nest. Hier is bijna zeker "Beheer" debet aan. De eieren zijn, volgens sterke geruchten, geschud.

Nog een laatste dramatische blik ...

Hij heeft een andere horizon ...

 

Ik ben maar vlug op zoek gegaan, binnen "mijn" gebied (een straal van 20 km), naar andere, wel succesvolle paren.           GELUK(T)

Deze sneeuwwitte vijfling, zo'n dag of 10 oud, eet hier waterplantjes, die door de ouders zijn opgedoken.

Ma laat zien, wat belangrijk is in een zwanenleven: onderhoud van lijf en veren.                           Boeiend: denkt die kleine.

 

Pa dirigeert, en passant, de omgeving, zo lijkt het.

We zijn inmiddels bij een ander gezin aangeland; deze grijze wolkjes zijn een paar dagen oud.

Op die leeftijd, word je moe van al dat watertrappelen, en mag je regelmatig uitrusten ...

 

 

 

... tenminste als er genoeg plaats is.

Anders moet je in overleg.

Na een beetje inschikken ...

 

Maar voor het meest noodzakelijke, moet je toch weer het water in ...

... en dat is waterplantjes eten.


 Het gevaarlijkste moment van de dag. Ma neemt een bad en dat gaat met geweld. (Ook deze foto's zijn te vergroten, door er op te klikken)

Als je een veeg van zo'n vleugel meekrijgt, ja dan ...

Het is weer goed afgelopen. Kijk naar die kleine links vooraan, die achter z'n vleugeltje giechelt : "Ons mam dee gek"

 Ze probeert het even later zelf, tot genoegen van "ons mam".

 

Net uit het ei ...                             ... hij lijkt, geloof ik, niet echt op mij ...

En dat is twee.

Het werden er vier. Eigenlijk zijn ze heel apart.

 Als die kleintjes groter worden, lijken ze op ...        ... ach ...'n oud politicus ...

 

Wilde Eend

 

Bergeend. Meestal hebben ze meer jongen: 8-10.

 

Zij gaan op kraambezoek ...

 

 ... bij ons. En dat is toch een beetje apart, omdat Brandganzen meestal boven de Poolcirkel broeden.

 "Onze" Merels groeien goed; de staartveren zijn in de maak.

Zo te zien, komen ze niks te kort.

 

Onze overburen Ringmus moeten flink aan de bak ...

Ddie kleintjes zijn lief, met het hart op de tong.

Maar ook daar gaat de liefde door de maag ...

 

... met stank voor dank ...                  ... wie kan het opruimen ?

Een Blauwborst, met versnapering, is op zoek naar de uitgevlogen kroost.

 De Rietgors neuriet voor zich uit ...

 ... met af en toe een uithaal.

Kneu (m)

Jonge  Boerenzwaluw

Zwaluwen zijn stuntvliegers.

 

Ze voeren hun jongen al vliegend.

 Wie anders kan er zo'n precieze koppeling, in volle vlucht, tot stand brengen ! André Kuipers ja, maar dan heb je het ook wel gehad ...

 

Bij thuiskomst ...

 

 

AAN HET VERVOLG WORDT GEWERKT