APRIL '21 en '22

 

ALLE FOTO'S ZIJN NOG TE VERGROTEN, DOOR ER OP TE KLIKKEN, TOT 2x TOE.

 DAT VIND IK ...

SOMS ZIE IK FLARDEN ...

... DAN WEER IS HET EEN IETSEPIETSIE VERWARREND ...

 

MAAR MOOI BLIJFT MOOI, AL MOET JE SOMS EXTRA GOED JE BEST DOEN, OM HET TE ZIEN ...

 

VROUWTJE EN MANNETJE BAARDMAN. HOE DICHTER HET RIET, HOE BETER ZIJ ZICH VOELEN. IK HEB ZE NOOIT EERDER ZO VRIJ VOOR HET RIET KUNNEN FOTOGRAFEREN. 

 

HET MANNETJE HEEFT BAKKEBAARDEN, ZOU JE KUNNEN ZEGGEN, VANDAAR DIE NAAM BAARDMAN. NOU JA ...

BLAUWBORST

IK TWIJFEL, MAAR IK HOU HET TOCH OP DE BOSRIETZANGER OF WELLICHT DE RIETZANGER.

HET KAN OOK NOG DE KLEINE KAREKIET ZIJN. ZE ZIJN NAUWELIJKS, DOOR MIJ, VAN ELKAAR TE ONDERSCHEIDEN.

ZELF MAAKT-IE ER GEEN PUNT VAN ...

 

RIETGORS

 

KNEU

 

DE KNEU IS EEN KLEINE VINKENSOORT, KLEINER DAN DE HUISMUS.

EEN OPVALLENDE VERSCHIJNING IS DE GROTE ZILVERREIGER, ZEKER ALS HIJ/ZIJ ZICH OPMAAKT VOOR EEN TOEKOMSTIGE EEGA ...

(HET IS VOORJAAR HÈ)

DAT BEGINT MET EEN BAD ...

EVEN DE NEKVEREN LATEN ROLLEN ...

 

... DAARNA MOET JE ALLES WEER OP Z'N PLAATS ZIEN TE KRIJGEN ...

 

... MET REKKEN, STREKKEN ...

 

... STRIJKEN ...

 

... OPVOUWEN ...

 

... HELEMAAL TOP ...

 

... EN NU BLIJ EN ZELFVERZEKERD OPWEG NAAR DE DATE ...

 

DE KNOBBELZWAAN VOLGT HET VOORBEELD ...

MET SUCCES .

 

DAARNA MOET JE DE RIVALEN OP EEN AFSTAND HOUDEN.

ALS IMPONEREN NIET HELPT DAN ...

... MOET JE EROP AF !  

KEMPHANEN      ER IS EEN GROTE DIVERSITEIT IN KLEUR BIJ DE MANNETJES (UNIEK; DAT GELDT ALLEEN ROND DE PAARTIJD). 

 ZE ZIJN NOG NIET AAN BALTSEN TOE; ZE TREKKEN VOORAL DOOR NAAR SCANDINAVIE. SOMMIGE BOEREN PROBEREN HUN WEILAND AANTREKKELIJKER (DRASSIGER) TE MAKEN VOOR DE KEMPHANEN, DOOR WATER OP TE POMPEN (VIA ZONNEPANELEN). MAAR VOORALSNOG VLIEGEN ZE VERDER.

HIER BOVEN EN ONDER 7 VERSCHILLENDE KLEUREN MANNETJES (ER ZIJN ER NOG MEER)

IN VOL ORNAAT HEBBEN ZE OPVALLEND GROTE KRAGEN EN OORPLUIMEN, MAAR DAT IS ALLEMAAL NOG IN WORDING HIER ...

DE VROUWTJES ZIJN ALLEMAAL HETZELFDE EN IN DE WINTER LIJKEN OOK ALLE MANNETJES OP DIT VROUWTJE.

 

 MET EEN BEETJE GELUK BROEDEN ER EEN STUK OF 20 IN FRIESLAND.

 

 

EEN ANDERE KLEURRIJKE VOGEL, DIE VAN NATTE GEBIEDEN HOUDT, IS DE SLOBEEND.

KLEINTJE WILDE EEND

ZOMERTALING      BIJ ONS ZIJN ZE VRIJ ZELDZAAM, MAAR IN DE SAHEL (TEN ZUIDEN VAN DE SAHARA) ZIJN ZE TALRIJK. DAAR KOMT DEZE WAARSCHIJNLIJK OOK VANDAAN. HET ZIJN LANGEAFSTANDSVLIEGERS!

 

GELE KWIKSTAART       OVERWINTERT IN HETZELFDE GEBIED (SAHEL) EN BROEDT BIJ ONS IN DE WEILANDEN.

 

GROTE CANADESE GANS         DIE IS NIET 'EVEN' AAN KOMEN VLIEGEN, MAAR IN DE JAREN '70 OOIT UIT VOLIÈRES EN PARKEN ONTSNAPT EN DOET HET SINSDIEN GOED, BIJ ONS IN HET WILD.

 

GRAUWE GANS

GRAUWE GANS           VEERTIG JAAR GELEDEN NOG EEN ZELDZAME BROEDVOGEL, NU STRUIKEL JE ER OVER ...

 

ALS JE NIET WEET, WAT JE ZIET, DAN KUN JE ALTIJD NOG JE SMARTPHONE RAADPLEGEN ...

NEE HÈ; ZEG DAT HET NIET WAAR IS; NIET NU ...

DE GRUTTO ZIE JE STEEDS MINDER BIJ ONS.

HIJ HEEFT HIER EEN EMELT (LARVE LANGPOOTMUG) UIT DE GROND GEPEURD. HIJ KRIJGT HIER NOOIT GENOEG VAN.

DAARNA, JE RAADT HET MISSCHIEN AL, WORDT HET TIJD VOOR EEN BAD ...

DAT ZIET ER WEER STRAK UIT ...

 

... ONWEERSTAANBAAR ZELFS ...

 

RIVALEN VALLEN, ALS VANZELF UIT DE LUCHT ...

 

APRIL IS OOK DE BROEDTIJD VOOR DE TURELUUR.

 

ER IS GEEN ZICHTBAAR VERSCHIL TUSSEN MAN EN VROUW.

EEN VERRE, GROTE NEEF VAN DE TURELUUR IS DE GROENPOOTRUITER

 

 ZWARTE RUITER

MEERKOET       NA HET OPDIRKEN ...

... OOK MAAR EVEN KNOKKEN. DAT HOORT ER NU EENMAAL BIJ, OM DEZE TIJD VAN HET JAAR.

EN DIE RIVAAL MOET NATUURLIJK VERJAAGD WORDEN ...

.. ZO VER MOGELIJK ...

 

KIEVIT        

IN VOLLE LUISTER.

VOLGENS WIKIPEDIA, WERDEN DE EERSTE LUCHTGEVECHTEN UITGEVOERD IN DE EERSTE WERELDOORLOG ...

... DE KIEVITEN WETEN WEL BETER ...

... NOOIT ANDERS GEWEEST ...

ALLES DRAAIT OM HET NAGESLACHT.  ONDANKS DAT DIE KLEINE VOOR ONS, HIER NAUWELIJKS OPVALT, ZIJN ER JAGERS MET BETERE ZINTUIGEN DAN WIJ EN BLIJFT HET GEVAARLIJK ...

DE HERMELIJN; IK ZAG 'M MAAR EVEN VOORBIJ SLUIPEN ...

 

DE TORENVALK IN DUIKVLUCHT.

MIS, LEKKER PUH ...

IN HET BOS WIJST, OP HET EERSTE GEZICHT, NIETS OP DIERLIJK LEVEN ...

 

PIMPELMEES

DE PIMPELMEES, EEN ECHTE BOSBEWONER, DIE OOK VAAK IN DE TUIN TE ZIEN IS.

 

HETZELFDE GELDT VOOR DE VINK.

 

OP DE GROND ZIJN INTERESSANTE  BEESTJES TE ZIEN ...

DIT IS DE ZWARTE KOGEL, UIT DE FAMILIE VAN MILJOENPOTEN. 

BIJ VERSTORING ROLT IE ZICH KOGELROND OP. EEN LOGISCHE NAAM TOCH ...

 

 

WEGWESPEN GRAVEN HIER EEN HOLETJE IN HET RELATIEF LOSSE ZAND.

DAAR MOET MEER ACHTER ZITTEN ...!

 

OOK HIER ZIJN ER PROFITEURS, DIE DAT HOLLETJE WEL OVER WILLEN NEMEN, DUS DAT MOET JE VERDEDIGEN ...

 

DAARNA WORDT ER EEN SPIN GEVANGEN EN MET ÉÉN STEEK VERDOOFD (ZE HETEN DAAROM OOK SPINNENDODERS). DIE SPIN MOET NAAR DAT HOLLETJE GEBRACHT WORDEN; EEN GESLEEP OVER VELE METERS VAAK ...

... EN ONDERWEG ZIJN ER NATUURLIJK WEER KAPERS OP DE KUST ...

... DAT WORDT DAN WEER ROLLEBOLLEN ...

 

UITEINDELIJK ZAL HET DAN TOCH LUKKEN.

DE SPIN WORDT IN HET HOLLETJE BEGRAVEN, NADAT DE WESP EEN EITJE BIJ DE SPIN HEEFT GELEGD. DE LARVE, DIE UIT HET EITJE KOMT, EET DE VERDOOFDE, MAAR  NOG LEVENDE SPIN OP (VERS VOEDSEL DUS ...) DE LARVE VERPOPT, KRUIPT NAAR BUITEN EN DE CYCLUS HERHAALT ZICH ...

ZO HOUDT DE NATUUR ZICHZELF INSTANT EN DE SPINNENPOPULATIE IN TOOM. VOOR DEZE WESP ZAL OOK WEL EEN PREDATOR BESTAAN ...

 

HET KOSTTE ME HEEL WAT INSPANNING EN CONCENTRATIE OM DIE BEZIGE WESPEN VAST TE LEGGEN EN DRONG HET AANZWELLENDE DOFFE GELUID VAN EEN ROEDEL RENNENDE EDELHERTEN ACHTER MIJ, TE LAAT TOT MIJ DOOR. TOEN IK EINDELIJK OPKEEK, ZAG IK MINSTENS 70 EDELHERTEN IN DE VERTE VERDWIJNEN. HET WAREN UITSLUITEND HINDES EN JONGE HERTEN. HIER ZIE JE WAT ACHTERBLIJVERS VAN DIE ROEDEL.

EVEN LATER KWAM ER NOG EEN HANDJEVOL JONGE ZWIJNEN LANGS, WAARVAN DEZE KEILER MIJ EEN BEETJE HONEND AANKEEK ...

IK BEN OOK NOG EVEN LANGS DE OOIEVAARS GEGAAN. DEZE MAAKTE NET EEN LANDING ...

 

... VOOR EEN HAPJE EN EEN DRANKJE ...

... EN ER VOLGDE EEN ONTMOETING MET EEN SPECHT.

OF ZE NOU BLIJ WAREN MET ELKAAR ?

 

DAARNA BRACHT-IE ZIJN BROEDENDE EEGA, WAT AANGENAAM ZACHT NESTMATERIAAL. 

HET KOPJE VAN EEGA IS NOG NET TE ZIEN.

 

OP HET NEST VERDEROP, WERD MET TEDERHEID GEKEKEN.

ZOU ER ...?

DAN WORDT ALLES ANDERS ...