JANUARI EN FEBRUARI 2020

Je kunt alle foto's extra vergroten, door er op te klikken en nog een keer. 

BEN BENIEUWD, WAT ER DEZE WINTER TE ZIEN IS ...

EEN NIEUWE IJSTIJD ZIT ER VOORLOPIG NIET IN, ALS JE DE KLIMATOLOGEN MAG GELOVEN.

WEL ZIJN DE OMSTANDIGHEDEN SOMS GUNSTIG VOOR HET ONTSTAAN VAN IJSHAAR.  

 

Klik voor een vergroting.

WANNEER HEB JE DE MEESTE KANS, OM DIT FENOMEEN TE VINDEN ?

-HET MOET 1 TOT 4 GRADEN VRIEZEN;

-DE LUCHTVOCHTIGHEID MOET HOOG ZIJN;

-GA ZOEKEN IN EEN BEUKENBOS EN LAST BUT NOT LEAST

ER MOET MYCELIUM VAN DE GELE TRILZWAM AANWEZIG ZIJN.

DAT LAATSTE ZIE JE NIET, MAAR GELOOF ME: ZONDER TRILZWAM, GEEN IJSHAAR !  

DE GELE TRILZWAM VERTEERT HET DODE HOUT EN DAARBIJ KOMT O.A. WATERDAMP VRIJ, DAT NAAR BUITEN WORDT GEPERST EN DIRECT BEVRIEST: ZIEDAAR  IJSHAAR !

Klik voor een vergroting

HET MOOIE IS: HET IS ALTIJD ANDERS ...

 

DE BLAUWE REIGER HEEFT MAZZEL ...

... DAT DE ROSSE WOELMUIS NIET IN WINTERSLAAP GAAT ...

 

EET SMAKELIJK

DANK JE ... HIK

DE TORENVALK WAS EEN TIKKELTJE JALOERS ...

EN LIET ZIEN DAT HIJ ONLANGS NOG GEGETEN HAD ...

MAAR REIGER WAS EN BLEEF BLIJ EN DEED DE VOGELTJESDANS ...

EN DAT WERKTE AANSTEKELIJK IN DE BUURT ...

 HOUTDUIF 

TURKSE TORTEL

HET SIJSJE PROBEERT WAT EETBAARS BIJ ELKAAR TE SCHARRELEN ...

DE PUTTER SNOEPT VAN DE ZAADJES IN DE KEGELS VAN DE BERK.

VOOR ONS ZIJN DIE ZAADJES EEN PLAAG, JE VINDT ZE OVERAL IN HUIS, MAAR ZE HEBBEN ZEKER NUT, ZOALS JE ZIET ...

KOOLMEES

ROODBORST

WINTERKONING

 

DE LAATSTE FOTO'S, VANAF DE HOUTDUIF, ZIJN LETTERLIJK DWARS DOOR HET RAAM, VANUIT HET HUIS GEMAAKT.

 

IK MAAK TOCH LIEVER ZELF DEEL UIT VAN DE NATUUR EN BEN WEER NAAR BUITEN GEGAAN, 10 KM VERDEROP ...

... NAAR DE PUTTER ZEEDIJK (de voormalige Zuiderzee hè vandaar die naam; de Zuiderzee is ontstaan in "onze" warme periode van 800-1200 n.C, toen de zeespiegel steeg !)

DIT BELOOFT WAT.

ALS JE OP HET GOEDE MOMENT OP DE JUISTE PLAATS BENT, IS ER OOK IN DE WINTER VAN ALLES TE ZIEN ...

HET MOMENT, DAT KUN JE AFDWINGEN, DOOR ER VAAK TE ZIJN ...

DE BRANDGANS                EEN ENKELING BROEDT HIER, MAAR DE MEESTE VERTREKKEN NAAR ARCTISCH GEBIED, ZOALS NOVA ZEMBLA.

SOMS VLIEGEN ZE "GEORGANISEERD"

IN GROEPJES.

 

 

MAAR OM DEZE TIJD VAN HET JAAR ZIE JE  MEESTAL MASSALITEIT IN WANORDE (VOLGENS ONS TOCH).

 

GELUKKIG VOOR MIJ, KWAMEN ZE ALLEMAAL NAAR BENEDEN ...

... EN DE WIND STOND GOED, ZODAT ZE FRONTAAL LANDDEN.

EEN UNIEK SCHOUWSPEL.

HIER VERTREKT WEER EEN DEEL, NAAR DE WEILANDEN IN DE BUURT, OM AAN TE STERKEN (BIJ TE VRETEN).

OP DE ACHTERGROND ZIE JE HET STOOMGEMAAL VAN PUTTEN. 

DE GROTE CANADESE GANS.  EEN EXOOT, DIE HIER NIET SPONTAAN IS KOMEN AANVLIEGEN, MAAR OOIT IN PARKEN IS UITGEZET. JE ZIET ZE NU STEEDS MEER IN HET WILD ...

LANDENDE VOGELS VIND IK ALTIJD EEN GENOT OM TE ZIEN.

DE KOLGANS.   KENMERKEND IS DE WITTE BLES BOVEN DE SNAVEL,

 IN COMBINATIE MET DIE ZWARTE VEGEN OP DE BUIK.

ZIJ VERTREKKEN NAAR NOORD-SIBERIË , OM TE BROEDEN.

 

GRAUWE GANS. 

DE MEESTE BLIJVEN HET JAARROND BIJ ONS.

TWEE GRAUWE GANZEN HEBBEN HET MET ELKAAR AAN DE STOK.

VERDER ZIEN WE WINTERTALINGEN, BERGEENDEN, PIJLSTAARTEN EN EEN LEPELAAR.

DE NIJLGANS IS VAN OORSPRONG EEN AFRIKAANSE SOORT, DIE TEGENWOORDIG HET HELE JAAR BIJ ONS TE ZIEN IS.

HIER LANDT EEN NIJLGANS TUSSEN RUSTENDE (VOORAL) KEMPHANEN EN KLUTEN (r).

EEN STELLETJE BERGEENDEN; DE VOORSTE MET DIE KNOBBEL OP DE SNAVEL IS HET MANNETJE.

NET ALS DE NIJLGANS ZIJN HET EIGENLIJK ZOGENAAMDE HALFGANZEN. 

KLIK OP DE FOTO VOOR EEN VERGROTING

EEN MANNETJE TAFELEEND. DIE HEB IK NOG NIET VAAK VOOR DE LENS GEHAD; ZE BLIJVEN UIT DE BUURT VAN MENSEN, BANG, DAT ZE OP TAFEL BELANDEN ...

SMIENTEN, OOK WEL FLUITEENDEN GENOEMD

KUIFEENDEN        IK ZAG ER WERKELIJK HONDERDEN.

 PIJLSTAART.     EEN LOGISCHE NAAM VOOR EEN ZELDZAME EEND.

KRAKEEND

EEN KNOBBELZWAAN HEEFT DE LANDING PERFECT INGEZET ...

... MAAR KOMT VERDEROP TOCH IN DE PROBLEMEN .

KLEINE ZWAAN          DIE ZIE JE ALLEEN IN DE WINTER, BIJ ONS.

KOKMEEUW

SCHOLEKSTER 

GOEIE TIMING: ZE ZIJN WEER OKSELFRIS.

EN DAAR KOMT-IE AAN, MET EEN ROTGANG: ONZE NATIONALE VOGEL DE GRUTTO !

HIJ IS ZIJN JAARLIJKSE REIS BEGONNEN IN PORTUGAL OF ANDERS NOORD-AFRIKA.

NA ZO'N VLIEGREIS, MOET JE EERST EVEN OP ADEM KOMEN ...

... EN ALVAST KENNIS MAKEN MET ANDERE TERUGKEERDERS/DOORTREKKERS, ZOALS DE KIEVITEN EN DE KEMPHANEN (dat zijn die kleintjes, links in het midden).

KIEVIT

DE KIEVIT HEEFT EEN PRACHTIGE METAALGLANS OVER ZIJN RUG.

"TJA, NOU JE HET ZEGT ..."

KEMPHAAN

ZE KOMEN UIT AFRIKA EN BROEDEN NIET BIJ ONS. ZE GAAN DAARVOOR IETSJE VERDER, NAAR HET NOORDEN. 

MET ZO'N GROOT ONTVANGSTCOMITÉ, WIL JE TOCH BLIJVEN, ZOU JE DENKEN, MAAR NEE.

HIER MAKEN KLUTEN ZICH VRIJ VAN DE KIEVITEN ... 

... WANT SOORT ZOEKT SOORT UITEINDELIJK ...

ZE DUIKEN VERDER NAAR BENEDEN, OM DE LANDING IN TE ZETTEN.

ZE NEMEN HIER EEN BOCHT, WANT ZE WILLEN TEGENWIND BIJ HET LANDEN.

HET WERD EEN DOORSTART.

BIJ HET UPLOADEN VAN DEZE LAATSTE FOTO'S IS HET 10 MEI EN BEGINNEN WIJ MORGEN OOK AAN EEN DOORSTART , NA DE ZOGENAAMDE INTELLIGENTE LOCKDOWN. HOPELIJK  LUKT ONZE DOORSTART OOK ...

BLIJF GEZOND, HOUD JE AAN DE 1,5M-SAMENLEVING (makkelijker misschien, met deze foto in gedachte)

 

OOK AL KAN ER VANAF 11 MEI MEER, DAT BETEKENT NIET DAT CORONA OOK, VANAF DAN, MINDER GEVAARLIJK IS. 

HET ZIJN EN BLIJVEN K-"BEESTJES", GEEF MIJ MAAR BRANDGANZEN ...