MAART 2020

Klik op de foto's voor een vergroting ...  ... en nog een keer

 TJA, HET WAS NOG WEL EVEN ZOEKEN NAAR DE NIEUWE NORM ...

  GRUTTO'S (volgens mijn andere werkelijkheid)

JA, ALLES IS ANDERS VANDAAG ...

 

IK HEB MIJ OM DEZE TIJD AFGEVRAAGD, HOE DINGEN KUNNEN ZIJN  ONTSTAAN;

 OF TOEVALLIGE  OMSTANDIGHEDEN DAAR INVLOED OP HADDEN.

EEN VAN DIE VRAGEN WAS: WELKE "ABSURDITEIT" HEEFT ABSTRACTE KUNST BEWERKSTELLIGD ...

MISSCHIEN DE FOTOGRAFIE WEL; WIE KAN DE REALITEIT BETER VASTLEGGEN DAN EEN FOTOGRAAF.

 EEN SCHILDER MOEST UIT EEN ANDER VAATJE TAPPEN, OM ZICH TE KUNNEN ONDERSCHEIDEN ... 

IK HEB GEPROBEERD, VIA FOTO'S VAN GRUTTO'S, DAT TE RECONSTRUEREN ... 

HIER BEWEGEN AFZONDERLIJKE "OBJECTEN", WAT VOGELS ZOUDEN KUNNEN ZIJN ...

HIER EN DAAR ZIJN CONTOUREN VAN EEN VOGEL TE ZIEN ...

HIER ZIT MEER SNELHEID IN, DAN IN EEN HERKENBARE OPNAME.

DAT KUN JE BIJ ABSTRACTIE, TOCH MAAR MOOI TOEVOEGEN ...

 

DEZE OPNAME LAAT AL DUIDELIJK VOGELS ZIEN, MET LANGE SNAVELS ...

 

DIT MOETEN WELHAAST GRUTTO'S ZIJN ...

HET ZIJN GRUTTO'S.

EEN GEWONE OPNAME VAN GRUTTO'S.

IK BEWEER NIET, DAT ABSTRACTE KUNST ZO IS ONTSTAAN, MAAR HET ZOU KUNNEN.

ER KAN EEN ANDERE WERKELIJKHEID ONTSTAAN UIT REALISME, HEB IK GEPROBEERD (OMGEKEERD) TE LATEN ZIEN ...

TJA, WAT VIND JE MOOIER ...

 

NET IETS ANDERS: EEN PAAR VAN MIJN  "BIJNA REALISTISCHE PROBEERSELS" MET GRUTTO'S 

HIER DANSEN GRUTTO'S HET ZWANENMEER.

 

MET EEN PAS DE DEUX TERUG NAAR DE WERKELIJKHEID

NIET ALLE DANSERS ZIJN BLIJ MET HUN PARTNER ...

GELUKKIG VOOR HEN IS HET AANBOD GROOT (hoewel ik het idee heb, dat hun aantal elk jaar minder wordt.)

HET ZIJN SNELLE STUNTVLIEGERS ...

HET WAREN DREIGENDE LUCHTEN, MAAR ZIJ TREKKEN ZICH DAAR NIETS VAN AAN ...

GESTROOMLIJNDE KANJERS, ZIJN HET.

HIER MOET EEN VLIEGTUIG VAN AFGELEID ZIJN ...

BIJ DE LANDING, BENUT HIJ Z'N STAART. VLIEGTUIGEN MOETEN DAT NOG IMPLEMENTEREN ...

ZIJ KOMEN, BIJ VOLLE MAAN, TOT RUST

EEN ANDERE WEIDEVOGEL, EEN MET 'N RODE "NEUS", PAL VAN VOREN GEFOTOGRAFEERD;

WE KRIJGEN ER NOG WEL BETER ZICHT OP ...

DE SCHOLEKSTER

GELAND, DAAR WAAR ZE THUIS HOREN ...

JE SNAKT NAAR HET VOORJAAR EN DAN IS ER PLOTSELING NOG EEN LAATSTE STUIPTREKKING VAN DE WINTER:

IJSHAAR 

HIJ PROBEERDE NOG TE SCHAATSEN, MAAR DAT WAS NOU OOK WEER OVERDREVEN ...

DE ZWANEN WAREN WEL ACTIEF, DEZE MAAND. TOCH HET VOORJAAR IN HET LIJF ...

DIT IS EEN JONKIE VAN VORIG JAAR.

EEN STEL CANADESE GANZEN.

EEN JONKIE VAN VORIG JAAR.

DE BRANDGANZEN SCHIETEN NOG ALLE KANTEN OP; ZIJ ZULLEN PAS VOLGENDE MAAND VERTREKKEN.

ACHTER HAAR RUG, DURFT-IE WEL ...

DIT KOPPEL GRAUWE GANS BLIJFT BIJ ONS; ZIJ TESTEN ALLEEN EVEN HUN CONDITIE,

VOORDAT ZE AAN EEN GEZIN BEGINNEN ... 

ZE ZIJN AAN ELKAAR GEWAAGD ...

DEZE STOERE JONGEN IS NOG ALLEEN.

MAAR LAAT HEM MAAR LOS, DIE REDT ZICH WEL ...

DE NIJLGANS IS ER DIT JAAR VROEG BIJ.

DE KIEVIT IS BEZIG MET HET MAKEN VAN HET NEST. DIE DOET DAAR NIET INGEWIKKELD OVER: GEWOON MET JE BORST EEN KUILTJE IN DE GROND MAKEN ...

DAAR KRIJG JE WEL OVERAL JEUK VAN ... 

MANNETJES BERGEEND, VOL ADRENALINE ...

BIJ DE LANDING BLIJFT DE PRECISIE ...

HET VROUWTJE (2e van links) KRAKEEND HEEFT NOG NIET GEKOZEN; ZE TEST HIER DE KANSHEBBERS NOG EVEN UIT ...

... HOE STAAT HET MET HUN CONDITIE ...

3 JONGENS EN 2 MEISJES SLOBEEND.

DEZE KUIFEENDEN (m)  ZIJN NOG VRIJGEZEL EN STUITEREN DOOR DE LUCHT ...

MEERKOETEN STUITEREN ALTIJD ...

... HEBBEN SOWIESO HAAST ...

ZE HEBBEN, ZONDER UITZONDERING, ADHD ...

DE LEPELAAR IS VAN DE RUSTIGE SOORT ... 

ZE ZIJN WAARSCHIJNLIJK NET TERUG UIT WEST-AFRIKA.

RIETBEWONERS BEBAKENEN LUIDKEELS HUN TERRITORIUM.

DIT IS DE RIETGORS

VROUWTJE RIETGORS DOET EEN BEETJE UIT DE HOOGTE ...

DE BLAUWBORST IS IN ZIJN ELEMENT, HEEFT SPANJE VERRUILD VOOR HET HOLLANDSE RIET ...

DIE GAAT VOOR GOUD ...

... MET DE BORST VOORUIT ...

DE SLEEDOORN IS DE EERSTE WIT BLOEIENDE PLANT NA DE WINTER.

DIE STAAT AL IN BLOEI, VOORDAT ER BLAADJES GROEIEN. 

DE HONINGBIJ IS ER ALS DE KIPPEN BIJ OM STUIFMEEL TE VERZAMELEN VOOR DE JONGEN IN HET NEST.

ZE VERZAMELT HET STUIFMEEL AAN HAAR ACHTERPOTEN.

ZE IS HIER AL ZWAAR BEPAKT, ZOALS JE ZIET.

MAAR OOK DEZE VLINDER, DE GEHAKKELDE AURELIA, LUST ER WEL PAP VAN ...

IEDEREEN HEEFT ZO Z'N EIGEN VOORKEUR; KIKKERBILLETJES ZIJN VOOR HEM EEN DELICATESSE.

(VOORNAMELIJK) KEMPHANEN, GEFOTOGRAFEERD ALS VREDESDUIVEN.

MET MIJN NIEUWE NORM VOOR FOTOGRAFIE KUN JE ALLE KANTEN OP ...

ZIJ VONDEN HET FEMKE-CONCEPT