APRIL 2020

 

Klik (1 of 2x) op de foto, voor een vergroting.

IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET ...  

(deze foto is pre-corona: wel van april, maar van  2019)

...EN HET IS ... ... EEN KARPER.

 

HET IS PAAITIJD EN DAN WILLEN ZE NOG WEL EENS DE KOP OPSTEKEN EN DIE NIET ALLEEN ...

 

DE SPREEUWEN HEBBEN EEN ZELDZAME "VOGEL" GESPOT, IN DEZE CORONATIJD.

 

VOOR DEZE ZIJN ZE NIET BANG, MAAR ZE HEBBEN EEN ANDER EXEMPLAAR ONTDEKT:  HET SNELSTE DIER OP AARDE,

DIE EEN TOPSNELHEID HEEFT VAN 320 km/uur À LA MAX.

EN DAAR MOET JE WAT VOOR BEDENKEN, OM ZO'N SNELLE GAST VOOR TE BLIJVEN ... 

DUS HERGROEPEREN DE SPREEUWEN ZICH ...

 

... EN GAAN ZO DICHT MOGELIJK BIJ ELKAAR VLIEGEN ...

 

ALS DE SLECHTVALK NAAR BENEDEN DUIKT (zoals hierboven), SPAT DE ZWERM OP HET LAATSTE MOMENT UITEEN EN KAN  DE VALK ZICH NIET OP ÉÉN SPREEUW CONCENTREREN, WAT HEM/HAAR IN VERWARRING BRENGT ...

EN DAT BLIJVEN DE SPREEUWEN HERHALEN.

 

ONZE NATIONALE BLAUWE VOGEL STAAT  MASSAAL AAN DE GROND, MAAR DAT WIL NIET ZEGGEN, DAT ER WEINIG GEVLOGEN WORDT ...

ZE ZULLEN MIJN STEKKIE TOCH NIET UITKIEZEN, HOOPT HAAS EEN BEETJE BEANGSTIGEND  ...

 

DEZE GRUTTO'S MAKEN PLOTSELING EEN WENDING ...

... EN SCHEREN VLAK OVER MIJN SCHUTTERSPUTJE ...

 

OOK FIETSERS MOETEN OPPASSEN ...

 

 EEN HELM OP, IS WEL ZO VEILIG HIER ...

 

IK BLIJF DIE MASSALE VLIEGBEELDEN, FANTASTISCH VINDEN.

DE 1,5M-NORM, KENNEN ZIJ NIET ...

ZOU ER DAN TOCH EENTJE TUSSEN ZIJN GERAAKT ...

OOK ONDER VOGELS HEB JE EENLINGEN ...

 GRUTTO'S KENNEN MENSELIJKE VERSCHILLEN IN LICHAAMSBOUW: KIJK EENS NAAR DIE NEKKEN ...

KEMPHANEN MAKEN HET HELEMAAL BONT, WAT UITERLIJKE VERSCHILLEN BETREFT.  ZIE DEZE TWEE MANNETJES HIERBOVEN EN ONDER. ER ZIJN NOG MEER MANNELIJKE VARIËTEITEN; ER ZULLEN ER NOG WEL EEN PAAR OP DE SITE VOORBIJ KOMEN, IN DE LOOP VAN HET JAAR. 

VROUW KEMPHAAN 

OP ÉÉN GRUTTO NA, ZIJN DIT KEMPHANEN.

 

ALLES WAT HIER VLIEGT DITO. 

 

HIER OOK ...

"HET ZAL WEL, IK ZIE HET NIET ...

GRAUWE GANS 

HANGT HIER MOOI, BOVEN DE POLDER.

LANDING PERFECT INGEZET ...

... EN UITGEVOERD.

HAAS KAN GERUST ZIJN ...

 

EENZAAM, MAAR NIET ALLEEN ...

 

DE BRANDGANZEN, WAREN ONRUSTIG ...

... MOESTEN VERDER ...

 HET ORANJETIPJE IS EEN LENTEBODE.

ANDERS DIT WEL. 

GRAUWE GANZEN HEBBEN MAXIMAAL 8 KUIKENS. DIT ZAL DUS EEN CRÈCHE ZIJN.

HET KOMT VAAK VOOR, DAT EEN PAARTJE OPPAST OP ANDERE KUIKENS. HET ZIJN ZEER SOCIALE DIEREN. 

DE OUDERS ZIJN WEER TERUG EN HALEN HUN KROOST OP ...

HET LIJKT OP GESTEGGEL, MAAR DAT IS HET DUS NIET. 

HIER IS WEL HEIBEL ...

... MAAR NIET ONDERLING ...

... IMPONEREN ...

OORZAAK:  EEN KUIKEN ROEPT OM Z'N MOEDER, OMDAT EEN KIEVIT ACHTER HEM AAN JAAGT ...

... DUS MOET ER INGEGREPEN WORDEN ... ... DOOR  PA.

NU ROEPT KIEVIT OM Z'N MOEDER ...

 PROBLEEM OPGELOST ...

... KIEVIT WERD DAAR NIET MEER GEZIEN.

ZE GROEIEN ALS KOOL, OP EEN VOLLEDIG VEGETARISCH DIEET ...

CANADESE GANS

AALSCHOLVER

KNOBBELZWAAN

 

LEPELAAR

OF HIER IETS TE VISSEN VALT ...

 

KLUUT

SCHOLEKSTER

 

TURELUUR

KAPMEEUWEN          ER ZULLEN ER WEL EEN PAAR BLIJVEN, OM TE BROEDEN.

DE ZWARTE KAP OP DE KOP ONTBREEKT NOG IN HET VOORJAAR.

 

ZILVERMEEUW

NIJLGANS

 

BERGEEND

 

SLOBEEND

KRAKEEND

WILDE EEND

ZOMERTALING (m)

EEN STELLETJE KUIFEENDEN.

MEERKOETEN

EKSTER

ZWARTE KRAAI

KENMERKEND (VLIEG)VERSCHIL TUSSEN EEN ZWARTE KRAAI EN DE GROTERE RAAF:

EEN ZWARTE KRAAI HEEFT EEN WIGSTAART EN DE RAAF HEEFT MEER EEN SCHROEFSTAART, ZOALS DE EKSTER HIERBOVEN.

KOEKOEK

 

TORENVALK            BIDDEND, ZOALS DAT HEET, LOEREND OP EEN PROOI OP DE GROND ...

DE BLAUWE REIGER MAAKT EEN DRAAI, WANT HIJ HEEFT EEN VEELBELOVENDE PLEK GEZIEN ...

NOG NET OP TIJD, GRINNIKT DE OOIEVAAR ...

... EEN WORMPJE HIER ...

... EEN PIERTJE DAAR ...

HIER WORDT ONVERSCHROKKEN EEN GROTE GRAUWE GANS VERJAAGD, WAT BETEKENT DAT DE KIEVIT JONGEN HEEFT EN NIEMAND IN DE BUURT DAARVAN DULDT. 

DIE KLEINTJES MOETEN METEEN VOOR ZICHZELF ZORGEN; ZE ZOEKEN VOORAL REGENWORMEN ...

... EN KRIJGEN DAARBIJ WEL AF EN TOE LES ...

 

DE OUDERS HEBBEN NU WAT MEER TIJD VOOR ZICHZELF ...

EEN KLEINE SCHARRELAAR

SATELLIETFOTO'S.       MAAR DAN GEMAAKT OP 1,5M.

NARE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN SOMS TOCH INSPIREREND WERKEN ...

 

IN WERKELIJKHEID IS HET STROMEND WATER, MET REFLECTIE VAN DE VEGETATIE ER OMHEEN.

DIT IS EEN GREEP UIT MIJN SERIE "VERDRONKEN LAND", GEMAAKT IN SATELLIETPERSPECTIEF.